USGS Visual Identity

Urban Land-use, Background Wells, Volatile Organic Compounds 4

                                      ETHANE 
                                      HEXA- 
                                      CHLORO-
                    ACRYLO- CHLORO- CHLORO- ETHYL-  WATER 
                    NITRILE BENZENE ETHANE  BENZENE UNFLTRD
WELL NUMBER STATION NUMBER   DATE  TOTAL  TOTAL   TOTAL  TOTAL  RECOVER
                    (UG/L)  (UG/L)  (UG/L)  (UG/L)  (UG/L) 
                    (34215) (34301) (34311) (34371) (34396)
      
   1   260728080205002  11-14-96 <2.00  <.050  <.100  <.050  <.050 
   2   260938080190101  02-10-97 <4.00  <.100  <.200  <.100  <.100 
   3   261541080112701  12-12-96 <8.00  <.200  <.400  <.200  <.200 

| SOFL Home |  | Introduction |